ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు – 2017 దృశ్యమాలిక

తెలుగు మహాసభల ప్రారంభోత్సవం తెలుగు వెలుగులు ప్రపంచానికి పంచుదాం - తెలంగాణా ఖ్యాతిని దశదిశలా చాటుదాం https://www.youtube.com/watch?v=Y_vIf8_Krts   https://www.youtube.com/watch?v=gHCABCxs5YU https://www.youtube.com/watch?v=GfqNf_LQRLw    

Read more

వనపర్తి కలెక్టర్ ఆదర్శ సురభి వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్.

వనపర్తి కలెక్టర్ ఆదర్శ సురభి వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్. ఇటీవల వివాహం చేసుకున్న వనపర్తి కలెక్టర్ ఆదర్శ సురబి పెళ్లి రిసెప్షన్ ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమం హైదరాబాద్...

Read more